Mekanisk verkstad

I mer än 40 år så har Kalset Automatsvarvning byggt upp en mekanisk verkstad med hög teknisk kapacitet och kompetens. Kunder väljer Kalset för att de tar ett helhetsgrepp för hela tillverkningsprocessen, det innefattar allt från ritningsstadiet till fullskalig serietillverkning. Målsättningen med det upplägget är att alla kunder ska få en hundraprocenting service. Mer information om Kalset’s mekaniska verkstad hittar du på: www.kalset.se

77878